Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 ROZSAH PLATNOSTI

Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim
a firmou OPTOPLUS s.r.o.,
sídlo: Husova 77, 38301 Prachatice, IČO 63908441 , IČ DPH CZ63908441 (ďalej len predávajúci).

1.2 DEFINÍCIA KUPUJÚCEHO
maloobchod - kupujúcim sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba

2. OBJEDNÁVKA TOVARU
2.1 SPÔSOB OBJEDNÁVKY TOVARU
K objednávaniu tovaru môže kupujúci využiť jeden z nasledujúcich spôsobov:
- on-line výberom požadovaného tovaru na www.najlacnejsiesosovky.eu

2.2 NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY TOVARU
Pre záväzné potvrdenie objednávaného tovaru musí objednávka obsahovať nasledujúce náležitosti:
typ, špecifikácia tovaru a počet kusov podľa aktuálneho cenníka
obchodné meno kupujúceho, včítane IČO prípadne DIČ (firmy a spoločnosti)
priezvisko a meno (fyzické osoby)
kompletná adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)
spôsob dopravy resp. prevzatia tovaru
kontaktný telefón, e-mail (pre prípadné upresnenie objednávky)

2.3 POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí aktuálnu dostupnosť typu a množstva objednávaného tovaru, prípadne možnosti požadovaného rozšírenia.
Objednávka tovaru je záväzná až po odsúhlasení predajcom [stav -> Pripravuje sa] .

2.4 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Nezáväznu alebo predajcom nepotvrdenú objednávku je možné zrušiť bez akýchkoľvek storno poplatkov.
Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom, resp. ak si kupujúci neprevezme tovar do dňa rezervácie.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 CENA TOVARU
Cena tovaru sa riadi aktuálnou ponukou zverejnenou na www.najlacnejsiesosovky.eu platnou v čase potvrdenia objednávky.

3.2 FORMA PLATBY

- platba prevodom na ucet - tovar bude odoslaný po připísaní peniazov na náš účet.
- dobierkou - platba kurierovi pri prevzatí tovaru
- inak vopred dohodnutým spôsobom

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU
4.1 SPÔSOB PREVZATIA TOVARU
- prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou - dopravné podmienky sú k dispozicií na Internetových stránkach jednotlivých spoločností.
Pri zasielaní tovaru hradí náklady na prepravu kupujúci, ak nie je uvedené inak.

4.2 DODACIA LEHOTA
Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou kupujúci obdrží naskladnený tovar do 48 hodín od odoslání objednávky.

4.3 NADOBUDNUTIE TOVARU
Pri objednávke tovaru na dobierku kupujúci uhradí plnú cenu tovaru kurierovi pri prevzatí tovaru.
Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

4.4 VRÁTENIE TOVARU
Súkromná osoba má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa § 12 možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru pri zásielkovom predaji.
Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.
Písomne prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, čísla účtu a presnej adresy pre finančné vysporiadanie
musí byť predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.).
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako poistenú zásielku kurierom,
alebo poštou I. triedou (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe.
V prípade splnenia uvedených podmienok predajca vráti cenu tovaru prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 14 dni od doručenia tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy najmä v nasledujúcich prípadoch:
- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť (servis, preprava a pod.)


5. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
Predajca má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť iba po vzájomnom odsúhlasení kupujúcim.
Podmienky uplatnenia záruky sa riadia reklamačným poriadkom.
Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a občianského zákonníka
a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike.
Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.


Kategórie

Výrobcovia / značky

Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa